ท่านสามารถร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
  3. ทางโทรศัพท์ 085-3084180 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำแย โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง