สำหรับสมาชิก

150504
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
93
124
380
149856
486
2190
150504
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-08 12:44:49

กองคลัง

  รจนย
         นางรจนัย  จันทะเสน
       (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 

กญญาณฐ  

นางกัญญาณัฐ ไชยโชติ
   (เจ้าพนักงานพัสดุ)

  นางสาวมนดา  ดวงพรม นกวชาการเงนและบญช
    นางสาวมนิดา  ดวงพรม
    นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกมลวรรณ  บญเกง จนท.พสด
 นางสาวกมลวรรณ บุญเกิ่ง 
    เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

006
    นางสาวฐณิชา บุษบา

   (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ)

   

tn 17.น.ส.สพฒน พลาธรณ นกการ-ภารโรง   

     นางสาวสุพัฒน์ พลาธรณ์

    (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ)

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180