สำหรับสมาชิก

168429
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
298
259
1049
164189
5136
3411
168429
หมายเลขไอพี: 3.228.10.17
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-22 18:22:01

กองคลัง

รจนย
         นางรจนัย  จันทะเสน
       (ผู้อำนวยการกองคลัง)

k1  
   นางกัญญาณัฐ ไชยโชติ
      (นักวิชาการพัสดุ)

  นางสาวมนดา  ดวงพรม นกวชาการเงนและบญช
      นางสาวมนิดา  ดวงพรม
    (นักวิชาการเงินและบัญชี)

นางสาวกมลวรรณ  บญเกง จนท.พสด
 นางสาวกมลวรรณ บุญเกิ่ง 
    (เจ้าพนักงานพัสดุ)

   k2
   นางสาวจุฑามาศ พรหมโลก
     (เจ้าพนักงานการเงินฯ)

006
  นางสาวฐณิชา บุษบา
(ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ)

 k3
   นางสาวสุพัฒน์ พลาธรณ์
   (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ)

 

   

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180