สำหรับสมาชิก

158243
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
72
54
179
157830
315
1820
158243
หมายเลขไอพี: 35.175.133.127
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-08 15:08:12

กองคลัง

รจนย
         นางรจนัย  จันทะเสน
       (ผู้อำนวยการกองคลัง)

กญญาณฐ  

นางกัญญาณัฐ ไชยโชติ
   (นักวิชาการพัสดุ)

  นางสาวมนดา  ดวงพรม นกวชาการเงนและบญช
      นางสาวมนิดา  ดวงพรม
    (นักวิชาการเงินและบัญชี)

นางสาวกมลวรรณ  บญเกง จนท.พสด
 นางสาวกมลวรรณ บุญเกิ่ง 
    (เจ้าพนักงานพัสดุ)

   จฑามาศ

     นางสาวจุฑามาศ พรหมโลก

      (เจ้าพนักงานการเงินฯ)

006

    นางสาวฐณิชา บุษบา
   (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ)

 สพฒน

     นางสาวสุพัฒน์ พลาธรณ์

    (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บฯ)

 

   

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180