สำหรับสมาชิก

158222
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
51
54
158
157830
294
1820
158222
หมายเลขไอพี: 35.175.133.127
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-07-08 14:11:28

กองช่าง

 3.   นายวชย     ทองเบา   ผอ.กองชาง
         นายวิชัย  ทองเบ้า
   (รองปลัด รักษาราชการแทน

      ผู้อำนวยการกองช่าง)

บรรเจด
     นายบรรเจิด หอมจันทร์
         นายช่างโยธา
 

   ฉนทนา   

     นางสาวฉันทนา เรืองหงษ์ษา

      (เจ้าพนักงานธุรการ)    

อนชา

      นายอนุชา  หอมเสน
         (ผช.ช่างโยธา)

  ชนกร

         นายชินกร  สายตรี

          (ผช.ช่างไฟฟ้า)

 

 

 

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180