สำหรับสมาชิก

169349
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
47
152
199
167380
6056
3411
169349
หมายเลขไอพี: 3.235.101.50
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 05:31:48

กองช่าง

 3.   นายวชย     ทองเบา   ผอ.กองชาง
         นายวิชัย  ทองเบ้า
   (รองปลัด รักษาราชการแทน
     ผู้อำนวยการกองช่าง)

y1
นายบรรเจิด หอมจันทร์
      นายช่างโยธา
 

   y2
 นางสาวฉันทนา เรืองหงษ์ษา
      (เจ้าพนักงานธุรการ)    

y3
   นายอนุชา  หอมเสน
      (ผช.ช่างโยธา)

    y4
        นายชินกร  สายตรี
          (ผช.ช่างไฟฟ้า)

 

 

 

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180