ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๓ อัตรา   รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ และได้ทำการสอบภาคความรู้ทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

        องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

ดาวน์โหลด (บัญชีผู้สอบแข่งขันได้)