สำหรับสมาชิก

156344
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
60
32
60
156083
236
2899
156344
หมายเลขไอพี: 18.206.187.81
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-07 04:30:38

ติดต่อเรา

in

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230
โทร. 085-3084180

อ่านเพิ่มเติม: ติดต่อเรา

การบริการขั้นพื้นฐาน

1 การคมนาคม
การคมนาคมสะดวก มีทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 221 สายศรีสะเกษ – กันทรลักษณ์ ผ่าน
การสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ภายในตำบล และระหว่างตำบลสะดวกสบาย

2 การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (เสาสัญญาณโทรศัพท์) 1 แห่ง

3 การไฟฟ้า

ด้านสาธารณูปโภค ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าขยายเขตเข้าถึงทั้ง 15 หมู่บ้าน

4 ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556)

ประเภทภาษีที่จัดเก็บ ปี 2556 จำนวนเงินที่เก็บได้ หมายเหตุ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 18,980 -
ภาษีบำรุงท้องที่ 77,008 14
ภาษีป้าย 13,600 -
ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 12,430 -
ค่าปรับผิดสัญญา 6,439 -
อาการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 1,230 -
รวม 129,687 14

ข้อมูลหมู่บ้านและจำนวนประชากร

หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน
    ชาย หญิง รวม  
1 บ้านตำแย 417 402 819 143
2 บ้านกระแชง 339 377 716 158
บ้านขนวน 265 244 509 97
บ้านกระถุน 368 415 783 151
5 บ้านหนองเม็ก  410 415 825 160
บ้านอะลาง 228 210 438 80
7 บ้านกลาง 172 185 357 72
บ้านกระแซง 274 308 582 133
บ้านหนองขะโย 140 132 272 50
10  บ้านจาน 216 211 427 84
11  บ้านหัวขัว 144 156 300 63
12  บ้านหนองห้าง 170 158 328 73
13  บ้านตำแย 371 362 733 131
14  บ้านหนองนาทอง 241 214 455 110
15 บ้านตำแย 335 332 667 126
          รวม 4,090 4,121 8,211 1,631

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

      ตำบลตำแยเดิมชื่อบ้านหนองสังข์ เพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่และในหนองน้ำแห่งนี้มี สังข์ (สังข์ เป็นพืชชนิดหนึ่งลักษณะเหมือนตะไคร่น้ำ) จำนวนมากชาวบ้านนำมาประกอบอาหารกินได้ต่อมาชาวบ้านบริโภคสังข์เกิดอาการแพ้เป็นผื่นคันตามตัว ทั่วทั้งหมู่บ้าน มีโหรทายว่า ต้องเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ และโหรได้ตั้งชื่อว่า   “บ้านตำแย” เพื่อเป็นการแก้เคล็ดชาวบ้านที่เป็นผื่นคันก็หาย ต่อมาคนรุ่นหลังเลยเรียกว่า “บ้านตำแย”     จนทุกวันนี้ และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่างๆ ขึ้นเป็นตำบล โดยใช้ชื่อว่า ตำบลตำแย

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180