สำหรับสมาชิก

138977
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
65
77
684
137865
1648
2697
138977
หมายเลขไอพี: 3.92.92.168
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-11-19 07:43:35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ บ้านหนองขะโย หมู่ที่ ๙

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ บ้านหนองขะโย หมู่ที่ ๙ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมเจริญวัสดุ โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ บ้านอะลาง หมู่ที่ ๖

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ บ้านอะลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรมเจริญวัสดุ โดยเสนอราคา เป็นเงิน  ๔๘๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านมนตราวัสดุก่อสร้าง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่ ๘

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ศรีใสเจริญทรัพย์ การโยธา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๗,๐๐๐.-บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่๘

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านกระแซง หมู่ที่ ๘ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ    (เส้นสามแยกทางหลวง สาย ๒๒๑ - บ้านนายน้อย  เกษหงษ์) ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๖๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๗ บ่อ ความยาวรวม ๒๘๑ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๓๙๙,๖๐๐ บาท  ราคากลาง ๓๙๗,๗๐๐ บาท

ดาวน์โหลด

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180