สำหรับสมาชิก

146691
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
52
60
112
145100
2110
2032
146691
หมายเลขไอพี: 34.226.244.70
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-02-17 02:54:21

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๗

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นหนองพุก-สนามกีฬากลางตำบลตำแย) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ ๔๕๙,๓๐๐.-บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๔๘,๔๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180