สำหรับสมาชิก

146692
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
53
60
113
145100
2111
2032
146692
หมายเลขไอพี: 34.226.244.70
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-02-17 02:56:23

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นทางไปหนองสะเกียน) ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๕๒,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180