สำหรับสมาชิก

146676
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
37
60
97
145100
2095
2032
146676
หมายเลขไอพี: 34.226.244.70
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-02-17 02:07:02

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตำแย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตำแย หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นริิมคลองห้วยกระเดินไปทางบ้านพยุห์) ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร  ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  ๐.๒๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๖๓,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๕๒,๐๐๐.-บาท  (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180