สำหรับสมาชิก

168432
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
301
259
1052
164189
5139
3411
168432
หมายเลขไอพี: 3.228.10.17
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-22 18:28:12

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นไปร่องตะปอง) ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร  รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย  กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๑๘,๕๐๐.-บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลาง  ๔๐๖,๙๐๐.-บาท  (สี่แสนหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180