สำหรับสมาชิก

150485
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
74
124
361
149856
467
2190
150485
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-08 12:07:32

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๑ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านตำแย หมู่ที่ ๑ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นจากสี่แยกบ้าน ผช.สมบัติ ไปบ้านหนองตะเคียน) ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๗๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๘ บ่อ ความยาวรวม ๒๘๙.๙๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ  อบต.ตำแย กำหนด  พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๔๔,๓๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๔๑,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180