สำหรับสมาชิก

150476
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
65
124
352
149856
458
2190
150476
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-08 11:54:39

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลตำแย

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕  ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ (เส้นทางไปบ้านหนองขะโย) ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร) ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  งบประมาณ  ๔๘๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลาง  ๔๗๑,๘๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180