สำหรับสมาชิก

150459
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
48
124
335
149856
441
2190
150459
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-08 11:25:43

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาทอง หมู่ที่ ๑๔

Untitled

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนาทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  (เส้นทางจากหมู่บ้านไปหนองสะเกวียน)  ปริมาณงาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง    ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร) ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.ตำแย กำหนด พร้อมป้ายโครงการ        งบประมาณ ๔๖๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   ราคากลาง  ๔๔๙,๓๐๐.-บาท    (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)  

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180