สำหรับสมาชิก

156348
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
64
32
64
156083
240
2899
156348
หมายเลขไอพี: 18.206.187.81
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-07 04:51:33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๗๘-๐๐๒ บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลตำแย ได้ดำเนินการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๗๘-๐๐๒ บ้านกระแซง หมู่ที่ ๒ ตำบลตำแยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้พิจารณาผลการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอนด์เอ็ม ๑๙๙๔  โดยเสนอราคาต่ำสุด  ราคาที่เสนอ  ๒,๖๒๔,๐๐๐.-บาท (สองล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180