สำหรับสมาชิก

156326
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
42
32
42
156083
218
2899
156326
หมายเลขไอพี: 18.206.187.81
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-07 03:26:02

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๗๘-๐๐๓ บ้านกระถุน หมู่ที่ ๔ ตำบลตำแย  อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ได้ดำเนินการประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๗๘-๐๐๓ บ้านกระถุน หมู่ที่ ๔ ตำบลตำแย   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E ๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓  และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ได้พิจารณาผลการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา  ได้แก่  ห้งหุ้นส่วนจำกัด เค.เจ.เจ  โดยเสนอราคาต่ำสุด  ราคาที่เสนอ  ๘๔๒,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180