สำหรับสมาชิก

169370
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
68
152
220
167380
6077
3411
169370
หมายเลขไอพี: 3.235.101.50
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 06:37:12

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

Untitled

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

        โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๗๘-๐๐๕ สายทางบ้านตำแย หมู่ที่ ๑๓-หนองตะเคียน บ้านตำแย หมู่ที่ ๑ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  งบประมาณ  ๑,๑๑๑,๗๐๐.-บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180