สำหรับสมาชิก

156338
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
54
32
54
156083
230
2899
156338
หมายเลขไอพี: 18.206.187.81
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-06-07 04:16:33

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

tumyaeองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย 
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
เพื่อใช้แนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  และนำโครงการพัฒนาในปีแรกของแผน
พัฒนาไปเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมต่อไป

 

อ่านเพิ่มเติม: แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564

แผนอัตรากำลัง

Untitled

แผนอัตรากำลัง องค์การบริหารส่วนตำบล

อ่านเพิ่มเติม: แผนอัตรากำลัง

ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย

Untitled

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย 
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่องรายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี  2561

อ่านเพิ่มเติม: ข้อบัญญัติตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่าย

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180