สำหรับสมาชิก

169371
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
69
152
221
167380
6078
3411
169371
หมายเลขไอพี: 3.235.101.50
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-28 06:37:43

สำนักงานปลัด

 

 

tum

      นางสาววรอนงค์ พันธุลี
         (ปลัด อบต.ตำแย)

 
 

  3. นายวชย ทองเบา ผอ.กองชาง 
           นายวิชัย   ทองเบ้า
          (รองปลัด อบต.)

 
    นางสาวสำรวม  รศม หวหนาสำนกงานปลด
          นางสาวสำรวม รัศมี
         (หัวหน้าสำนักปลัด)

  7.น.ส.เนตรนภา  สมวเศษ  นกพฒนาชมชน   นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ
      (นักพัฒนาชุมชน)

     นางสาวสรยา  ทองเบา  บคลากร               นางสาวสิริยา  ทองเบ้า
        (นักทรัพยากรบุคคล)

   p3         นายภาณุพงศ์ เทศวงศ์
             (นิติกร)

   p     นางสาวจิรารักษ์ จันทร์ส่อง
      (นักวิเคราะห์นโยบายฯ)

   p5
        นายปฏิวัติ  ไชยสัตย์
            (จพง.ป้องกันฯ) 

     p6
     นายเรืองวิทย์  พรหมโลก
       (เจ้าพนักงานธุรการ)    

   p7
     นายโยทัย พุทธิชนม์
     (ผช.จพง.การเกษตร)

     p8
       นางสาวกรภัฎ อ้อมชมภู
   (ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน) 

     p9
       นายวิชัย ไทยสะเทือน
  (พนักงานขับรถฯศูนย์อปพร.)

  p10
       นางณัฐวดี  สอดเสน
          นักการภารโรง

  nopic
       นายชยังกร  ศิลปศร
    (พนักงานขับรถดับเพลิง)

 

      p11
       นายโรจน์ศักดิ์ แสงทอง

    (พนักงานขับรถฯส่วนกลาง)

  p12
     นายสะวิน  รักษาศิริ
           (ยาม)

 p13
     นายพิทักษ์  จันทร์ส่อง
      (พนักงานดับเพลิง)

 p14
      นายประยูร  จันทร์ชู   
     (พนักงานดับเพลิง) 

  p15
      นางอุไร  บัวลพบุรี
         (คนงานทั่วไป)

   
     

 

 

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180