สำหรับสมาชิก

150513
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
102
124
389
149856
495
2190
150513
หมายเลขไอพี: 3.83.188.254
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-04-08 12:58:00

สำนักงานปลัด

     
  tum
       นางสาววรอนงค์ พันธุลี
         (ปลัด อบต.ตำแย)

 
     นางสาวสำรวม  รศม หวหนาสำนกงานปลด
    นางสาวสำรวม รัศมี
     (หัวหน้าสำนักปลัด)

  7.น.ส.เนตรนภา  สมวเศษ  นกพฒนาชมชน
   นางสาวเนตรนภา สิมวิเศษ
      (นักพัฒนาชุมชน)

 

         001 profilepicture

              -อัตราว่าง-

               (นิติกร)

 นางสาวสรยา  ทองเบา  บคลากร

      นางสาวสิริยา ทองเบ้า 
        (บุคลากร)

 

 

   จรารกษ  

    นางสาวจิรารักษ์ จันทร์ส่อง
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายฯ)

โยทย     

   นายโยทัย พุทธิชนม์
  (ผช.จพง.การเกษตร)

 

  วชย ไทยสะเทอน   

    นายวิชัย ไทยสะเทือน
 (พนักงานขับรถศูนย์อปพร.)

  015
        นางสาวจิตเกษม แซ่พู

            นักการภารโรง

 

  014
      นายโรจน์ศักดิ์ แสงทอง

 (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง)

   001 profilepicture                     -อัตราว่าง-
               (ยาม)

 

 016
         นายเขียว แสงสิงห์

         (คนงานทั่วไป)

     
     

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180