สำหรับสมาชิก

168428
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
297
259
1048
164189
5135
3411
168428
หมายเลขไอพี: 3.228.10.17
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2020-09-22 18:20:50

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   

nopic

                -อัตราว่าง-
          (ผอ.กองการศึกษา)

   

  นางนภสสร  ธรรมวฒนนวก.ศกษา
    นางนภัสสร ธรรมวัฒน์
     (นักวิชาการศึกษา)

     
       
 

   E1
       นางสาวสุทธิดา  ดลสุข
      (เจ้าพนักงานธุรการ)

นางสภาณ  บญฟกครผดแลเดกฯ     
       นางสุภาณี บุญฟัก
(หัวหน้าศูนย์เด็กวัดกระแซงฯ)

     

  22. นางสมศร  เรองรง  รกษาการหวหนาศนยวดตำแย       
       นางสมศรี   เรืองรุ่ง
(รักษาการหัวหน้าศูนย์เด็กฯวัดตำแย)

010       
    นางวงษ์จันทร์ วงศ์แก้ว
(ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดกระแซง)

     

   24.  นางสมจตร  วงศา  ผดด.ศนยวดตำแย     
     นางสมจิตร  วงศา
( ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดตำแย)

   E2
     นางสาววิยะดา ธรรมวัฒน์
       (ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ)

 

 E3
     นางสาววิจิตรตรา สาระ
    (ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯ)

 

   25. น.ส.กนทมา  จรงดา  ผดด.ศนยวดตำแย     
     นางกันทิมา  ลันดา
 ( ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดตำแย)

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180