สำหรับสมาชิก

138908
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
73
542
615
137865
1579
2697
138908
หมายเลขไอพี: 35.170.76.39
เวลาเครื่องแม่ข่าย: 2019-11-18 23:52:21

ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   

นางสาวดษญา  กหลาบเพชรหวหนาสวนการศกษา
    นางสาวดิษญา กุหลาบเพชร
      (หัวหน้าส่วนการศึกษา)

   
 

 

     นางนภสสร  ธรรมวฒนนวก.ศกษา
       นางนภัสสร ธรรมวัฒน์

          (นักวิชาการศึกษา)
 

 

นางสภาณ  บญฟกครผดแลเดกฯ
       นางสุภาณี บุญฟัก
  (หัวหน้าศูนย์เด็กวัดกระแซงฯ)

     

22. นางสมศร  เรองรง  รกษาการหวหนาศนยวดตำแย       

         นางสมศรี   เรืองรุ่ง
(รักษาการหัวหน้าศูนย์เด็กฯวัดตำแย)

010       

      นางวงษ์จันทร์ วงศ์แก้ว
  (ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดกระแซง)

     

24.  นางสมจตร  วงศา  ผดด.ศนยวดตำแย     

       นางสมจิตร  วงศา
  ( ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดตำแย)

       

       

     

25. น.ส.กนทมา  จรงดา  ผดด.ศนยวดตำแย     

       นางกันทิมา  ลันดา
  ( ผช.ครูผู้ดูแลเด็กฯวัดตำแย)

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33230 โทร. 085-3084180