ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
6 ต.ค. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตำแย 125
ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16...
รณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าพื้นบ้าน
22 มิ.ย. 2017 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 98
องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าพื้นเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลตำแยร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์