ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา
25 ส.ค. 2020 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตำแย 129
อบต.ตำแย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์  ได้จัดทำโครงการศรีสะเกษ พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายบ้านตำแย  หมู่ที่  13  ในวันที่  2...