ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาศที่ ๓

9 ก.ค. 2020 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตำแย 119