ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

6 ต.ค. 2021 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตำแย 126

ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย 

รวมละเอียด ดังนี้