ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 31 มีนาคม 2565)

1 เม.ย. 2022 09:00:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ตำแย 49