ยกเลิกประกาศประกวดราคาและผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านกระแซง ตำบลตำบลแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรทอนิกส์ (e-bidding)

23 ก.พ. 2022 09:29:37 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ตำแย 168