โครงการ อบต.สัญจร และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2565

22 มี.ค. 2022 12:37:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 154

 

ในระว่างวันที่ 21กุมภาพันธ์ - 4มีนาคม 2565. อบต.ตำแย โดยนายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายกอบต.ตำแย พร้อมคณะผู้บริหาร. ส.อบต.และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการและให้ความรู้ด้านต่างๆแก่ประชาชนตำบลตำแย ตามโครงการ อบต.สัญจรและอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปี 2565