ปรับปรุงล่าสุด 27 ธ.ค. 2021 09:22:40 538

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ตำบลตำแย เดิมชื่อ บ้านหนองสังข์ เพราะมีหนองน้ำขนาดใหญ่และในหนองน้ำแห่งนี้มี สังข์ (สังข์ เป็นพืชชนิดหนึ่งลักษณะเหมือนตะไคร่น้ำ) จำนวนมากชาวบ้านนำมาประกอบอาหารกินได้ต่อมาชาวบ้านบริโภคสังข์เกิดอาการแพ้เป็นผื่นคันตามตัว ทั่วทั้งหมู่บ้าน มีโหรทายว่า ต้องเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ และโหรได้ตั้งชื่อว่า “บ้านตำแย” เพื่อเป็นการแก้เคล็ดชาวบ้านที่เป็นผื่นคันก็หาย ต่อมาคนรุ่นหลังเลยเรียกว่า “บ้านตำแย”  จนทุกวันนี้ และเมื่อมีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ขึ้น จึงได้รวบรวมเอาหมู่บ้านต่าง ๆ ขึ้นเป็นตำบล โดยใช้ชื่อว่า ตำบลตำแย