องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย
ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33230
085-3084180
E-Mail: 6332002@dlg.go.th
นายสมศักดิ์ ธรรมวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย โทร.089 716 1488
นายสุพิศ โนนน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย โทร.083-737-7916
นายศักดิ์ระพี สีเหลือง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย โทร.093-976-6733
นายเสาร์ ละนาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย โทร.095-497-950

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE