กิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย

28 ม.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 81

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565  เวลา  07.00  น.  องค์การบริการส่วนตำบลตำแยนำโดย  นายสมศักดิ์  ธรรมวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตำแย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย และประชาชนตำบลตำแยได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและปฏบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย