ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ธ.ค. 2021 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตำแย 91