ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

25 ส.ค. 2020 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตำแย 129

อบต.ตำแย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุห์  ได้จัดทำโครงการศรีสะเกษ

พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกลุ่มเป้าหมายบ้านตำแย  หมู่ที่  13 

ในวันที่  20 - 23 สิงหาคม 2563