โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาภัยต่าง ๆ ประจำปี 2565

22 มี.ค. 2022 11:37:39 กิจกรรม อบต.ตำแย 149

วันที่  22  มีนาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  โดยนายศักดิ์ระพี  สีเหลือง  รองนายก อบต.ตำแย ร่วมกับกำนันตำบลตำแย  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร. พนักงาน
เจ้าหน้าที่  อบต.ตำแย  และประชาชนทั้ง  15  หมู่บ้าน  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาภัยต่างๆ  ประจำปี  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  เพื่อให้มีความรู้ในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย