ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ป่าชุมชนโนนละเอาะ(ป่าห้วยทา) ซ

20 พ.ค. 2022 13:25:00 กิจกรรม อบต.ตำแย 57

     

    ในวันที่  20 พฤษภาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลตำแย  โดยท่านสมศักดิ์  ธรรมวัฒน์ นายก อบต.ตำแย  ร่วมกับ คณะผู้บริหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมน สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2565  ณ  ป่าชุมชนโนนละเอาะ(ป่าห้วยทา) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านปวิช  รัตวาลย์ นายอำเภอพยุห์  ได้ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว